Strandvejen 182

Snekkersten Borgerforening, Sag Strandvejen 182

Skrivelse til Helsingør kommune
Helsingør Kommune
Center for Teknik, Miljø og Klima, Stengade 59, 3000 Helsingør

Naturstyrelsen Nordsjælland
Gillelejevej 2 B, 3230 Græsted

Klage vedr. Ejendommen, Strandvejen 182, matrikel 5b, 3070 Snekkersten

Snekkersten Borgerforening er blevet opmærksom på at den nye ejer af matriklen gennem længere tid, har foretaget renovering og træfældning, træer over 30 cm i diameter, og terrænudjævning som er på kanten af lokalplanen 1.122.

På det seneste har vedkommende nu påbegynd en anlæggelse af et forhøjet bed på den offentlige parkeringsplads foran ejendommen. Som det fremgår af bilag 01. har bedet en dybde på omkring 1 meter og fremstår med en forhøjning af terræn på op til en 1/2 meter.

Iflg. Arealinfo’s oplysninger foretages hele anlægget på naturstyrelsens areal, lige som det hegn der i en årrække har stået foran ejendommen faktisk også står på skovens areal.

Normal placeres hegn i skel og her gælder iflg. Lokalplanen 1.122 paragraf 12 stk.7, side 61 at man kan opføre stakitter med en max. højde på 1,2 meter.

I det pågældende tilfælde er der tale om et anlæg som skiller sig markant ud i forhold til øvrige grønne skel ud imod parkeringspladsen. Det skal endvidere nævnes at huset er bevaringsværdig i kategori Save 4.

Som allerede påpeget ligger anlægget på offentlig grund og der er formodentlig ikke ansøgt om tilladelse til opførsel. Endelig skal det påpeges at konstruktionen reduceret parkeringsarealet og manøvredygtigheden på det i forvejen meget trængte areal.

Klagen indgives af ovennævnte årsager.

Med venlig hilsen, Snekkersten Borgerforening
Jan Horn Petersen, formand
Snekkersten 18. Oktober 2016

 

▲ Arealinfo af matrikel samt tilstødende matrikler.

▼ Anlægsarbejdet oplyst påbegyndt den 16. Oktober 2016 med fundament støbning og dernæst indlagt ”dræn-gummimåtter mod ”brostensdiget”.

Færdig anlægsarbejde den 17. Oktober 2016.