Foreningens arbejde

Foreningen har fortsat mange henvendelser, som hovedsagelig drejer sig om kommunens sagsbehandlinger omkring nybyggeri, manglende nabohøring, overtrædelse af gl. tinglyste servitutter. Nye tilflyttere, lodsejere der bygger til sætter sig desværre ikke ind i Lokalplanen for Snekkersten. Det kan desværre skabe nogle nabostridigheder, som ingen ønsker.

Læs Lokalplanen 1.122 >>

Aktuelle sager

Rørtangbebyggelsen >>
Strandvejen 182 >>
Træfældning på offentligt areal >>

SBF har opnået respekt og troværdighed hos de mange indvolverende instanser som vi er i dialog med. Foreningen har dokumentationen iorden. Vores samarbejdspartnere, Kommunen, diverse andre offentlige instanser respekterer dette, og i mange tilfælde glad for vores research og henvendelser.

Aktuelle arbejdsopgaver

Lidt kulturhistorie

Området er præget af den stejle kystskrænt, der endnu har flere karakteristiske højstammede bøgetræer, og af de mange velbevarede huse i de gamle fiskerlejer på forstranden, der gennemskæres af Strandvejen.

Kulturhistorie >>

Bliv medlem

Snekkersten Borgerforening er ikke en Grundejerforening, med tvungen medlemsskab.
Lokaliteten Snekkersten er for stor til en fælles Grundejerforening. Denne konstruktion blev valgt da vi alle værdsætter Snekkersten, og i fælleskab beskytte, bevare og udvikle Snekkersten under hensyntagen til det aktiv Snekkersten er. 

Bliv medlem >>