Se samling
Link til samling

Kort status omkring Snekkersten Havn er at deres plan ikke må fremstå som en havneudvielse (kapasitetsudvidelse). Så skal der nemlig udarbejdes en lokalplan for havneområdet.
Læs mere >>

Læs også nyhedsbrevet
her til højre >>

Snekkersten Havn er blevet bedt om at gøre en ny ansøgning. Denne fremsendt til Kystdirektoratet den 17. april 2020.

 

Indhold:

  • Lokalplan for Snekkersten Havn
  • Foreningens arbejde i 2019
  • Arealoverførsel
  • Inhabilitet i byggesagsafdelingen
  • Overholdes Lokalplanen 1.122
  • Sandfangeren - en dyr bunke Sten

Klik på billedet
og læs det online

Bliv medlem >>

Du kan læse om foreningens formål, arbejde i Snekkersten. >>
Vi hjælper, men nævner ikke alle de mange henvendelser, byggesager vi arbejder med.
Vi opsamler, arkiverer sagerne for at hjælpe, skabe en fremadrettet dialog med kommunen i sagerne.

 

Derfor
- bliv medlem så vi kan arbejde, underbygge og overholde lokalplanen 1.122 for Snekkersten som det aktiv Snekkersten er.

 

Til orientering - kontingentbetaling
Som medlem kan du nu også betale kontingent via MobilePay 773972.

Det er så nemt.

Hvis du endnu ikke har betalt for kontingent for 2020 kan du nu har vi gjort det endnu nemmere.
Husk at skrive navn og
mailadresse - TAK

Billeddokumentation
2006-19

Se billeddokumentation. Sandfangerens påvirkning af kysten.
Billeder fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivering.

Se mere >>

Møde i By-, Plan- og miljøudvalget

Læs Snekkerstens Borgerforenings kommentar til udvalgsmedlemmerne forud for mødet. På samme side er billeddokumentationen også at se.

Læs mere >>

Polemik omkring
Snekkersten havn

Der har været en debat på Facebook som vi ikke ønsker at blade os i, men her følger bestyrelsens synspunkter på sagen
Læs mere under Nyheder >>
 

Foreningens arbejde

Foreningen har fortsat mange henvendelser, som hovedsagelig drejer sig om kommunens sagsbehandlinger omkring nybyggeri, manglende nabohøring, overtrædelse af gl. tinglyste servitutter. Nye tilflyttere, lodsejere der bygger til sætter sig desværre ikke ind i Lokalplanen for Snekkersten. Det kan desværre skabe nogle nabostridigheder, som ingen ønsker.

Læs Lokalplanen 1.122 >>

Aktuelle sager

Rørtangbebyggelsen >>
Strandvejen 182 >>
Træfældning på offentligt areal >>

SBF har opnået respekt og troværdighed hos de mange indvolverende instanser som vi er i dialog med. Foreningen har dokumentationen iorden. Vores samarbejdspartnere, Kommunen, diverse andre offentlige instanser respekterer dette, og i mange tilfælde glad for vores research og henvendelser.

Aktuelle arbejdsopgaver

Lidt kulturhistorie

Området er præget af den stejle kystskrænt, der endnu har flere karakteristiske højstammede bøgetræer, og af de mange velbevarede huse i de gamle fiskerlejer på forstranden, der gennemskæres af Strandvejen.

Snekkersten Borgerforening arbejder på at indsamle malerier og tegninger fra vores lokalitet. Har medlemmer viden om sådanne malerier, tegninger skal i kontakte Anders Wilsbech, bestyrelsesmedlem.
KONTAKT >>

Kulturhistorie >>

Bliv medlem

Snekkersten Borgerforening er ikke en Grundejerforening, med tvungen medlemsskab.
Lokaliteten Snekkersten er for stor til en fælles Grundejerforening. Denne konstruktion blev valgt da vi alle værdsætter Snekkersten, og i fælleskab beskytte, bevare og udvikle Snekkersten under hensyntagen til det aktiv Snekkersten er. 

Bliv medlem >>

Nu nemmere at betale kontingent

Kontingent 2020
SBF har fortsat mange sager, som desværre er et resultat af at Lokalplanen 1.122 ikke bliver læst, overholdt, og at kommunen ikke afsætter de nødvendige ressourcer til at følge op på overtrædelser. Nogle af tingene kan du læse om her på hjemmesiden.

KONTINGENTBETALING 2020 >>
SBF's kontingkonto:
Reg.nr. 2255 Konto: 34 861 483 21

Betal via MobilePay 773972 >>