Se samling
Link til samling
Snekkersten malerier

Velkommen til Snekkersten Borgerforening

Nyhedsbrev og kontingent indbetaling

Kontingent betaling

Kære medlemmer
Så er det tid til kontingent indbetaling.
Kontingent for 2018 pr. husstand er kr. 100,-
Indbetales på Nordea konto:
Reg.nr. 2255 konto 34 483 21861

LÆS NYHEDSBREVET - Online

Nyhedsbrev

Indhold:

  • Træerne på skrænten
  • Der burde ikke være tvivl ...
  • Parallelvej 34a - Lokalplansag
  • Status over bananen

LÆS NYHEDSBREVET - Online her

Billeddokumentation 2006-17

Se billeddokumentation af Sandfangerens påvirkning af kysten omkring Snekkersten Havn.
Billeder fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivering.

Se mere >>

Møde i Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 16/08-2017

Læs Snekkerstens Borgerforenings kommentar til udvalgsmedlemmerne forud for mødet. På samme side er billeddokumentationen også at se.

Læs mere >>

Polemik omkring havnen
Der har været en debat på Facebook som vi ikke ønsker at blade os i, men her følger bestyrelsens synspunkter på sagen
Læs mere under Nyheder >>
 

Foreningens arbejde

Foreningen har fortsat mange henvendelser, som hovedsagelig drejer sig om kommunens sagsbehandlinger omkring nybyggeri, manglende nabohøring, overtrædelse af gl. tinglyste servitutter. Nye tilflyttere, lodsejere der bygger til sætter sig desværre ikke ind i Lokalplanen for Snekkersten. Det kan desværre skabe nogle nabostridigheder, som ingen ønsker.

Læs Lokalplanen 1.122 >>

Aktuelle sager

Rørtangbebyggelsen >>
Strandvejen 182 >>
Træfældning på offentligt areal >>

SBF har opnået respekt og troværdighed hos de mange indvolverende instanser som vi er i dialog med. Foreningen har dokumentationen iorden. Vores samarbejdspartnere, Kommunen, diverse andre offentlige instanser respekterer dette, og i mange tilfælde glad for vores research og henvendelser.

Aktuelle arbejdsopgaver

Lidt kulturhistorie

Området er præget af den stejle kystskrænt, der endnu har flere karakteristiske højstammede bøgetræer, og af de mange velbevarede huse i de gamle fiskerlejer på forstranden, der gennemskæres af Strandvejen.

Snekkersten Borgerforening arbejder på at indsamle malerier og tegninger fra vores lokalitet. Har medlemmer viden om sådanne malerier, tegninger skal i kontakte
Anders Wilsbech, bestyrelsesmedlem.
KONTAKT

Kulturhistorie >>

Bliv medlem

Snekkersten Borgerforening er ikke en Grundejerforening, med tvungen medlemsskab.
Lokaliteten Snekkersten er for stor til en fælles Grundejerforening. Denne konstruktion blev valgt da vi alle værdsætter Snekkersten, og i fælleskab beskytte, bevare og udvikle Snekkersten under hensyntagen til det aktiv Snekkersten er. 

Bliv medlem >>