Afgørelse af 11. maj 2017

Nyhed til Snekkerstens borgere

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn.

… Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster afgørelse fra Kystdirektoratet af 8. april 2014 om afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn.

LÆS MERE >>

Afgørelsen

Kontingent 2017

Vi er ved manuelt at omdele vores A6 folder, for at give en reminder på kontingentbetaleg for 2017 inden vores generalforsamling som bliver 4. maj. Vi har et godt program i sigte men mangler lige de sidste aftaler. Vi har fortsat mange sager, som desværre er et resultat af at Lokalplanen 1.122 ikke bliver læst, og at kommunen ikke afsætter de nødvendige ressourcer til at følge op. Nogle af tingene kan du læse om her på hjemmsiden.

KONTINGENTBETALING 2017 >>
SBF's kontingkonto: Reg.nr. 2255 Konto: 34 861 483 21

LÆS lokalplanen 1.122 >>

Nyhedssiden >>

Foreningens arbejde

Foreningen har fortsat mange henvendelser, som hovedsagelig drejer sig om kommunens sagsbehandlinger omkring nybyggeri, manglende nabohøring, overtrædelse af gl. tinglyste servitutter. Nye tilflyttere, lodsejere der bygger til sætter sig desværre ikke ind i Lokalplanen for Snekkersten. Det kan desværre skabe nogle nabostridigheder, som ingen ønsker.

Læs Lokalplanen 1.122 >>

Aktuelle sager

Rørtangbebyggelsen >>
Strandvejen 182 >>
Træfældning på offentligt areal >>

SBF har opnået respekt og troværdighed hos de mange indvolverende instanser som vi er i dialog med. Foreningen har dokumentationen iorden. Vores samarbejdspartnere, Kommunen, diverse andre offentlige instanser respekterer dette, og i mange tilfælde glad for vores research og henvendelser.

Aktuelle arbejdsopgaver

Lidt kulturhistorie

Området er præget af den stejle kystskrænt, der endnu har flere karakteristiske højstammede bøgetræer, og af de mange velbevarede huse i de gamle fiskerlejer på forstranden, der gennemskæres af Strandvejen.

Kulturhistorie >>

Bliv medlem

Snekkersten Borgerforening er ikke en Grundejerforening, med tvungen medlemsskab.
Lokaliteten Snekkersten er for stor til en fælles Grundejerforening. Denne konstruktion blev valgt da vi alle værdsætter Snekkersten, og i fælleskab beskytte, bevare og udvikle Snekkersten under hensyntagen til det aktiv Snekkersten er. 

Bliv medlem >>