Beplantning

Fredskov og fredede træer
Der er udskiftning i de gamle villaområder. Her er det vigtigt bl.a ved hjælp af den bevarende lokalplan at oplyse at de nye beboer bor i et kulturlandskab som indeholder fredskov, og må derfor forholde sig til det der er indskrevet i den kommende lokalplan.

Her forelå og ligger et stort arbejde i at indarbejde dette i lokalplanen, samt retningslinier for genplantning når de gamle træer falder for aldersgrænsen.
Desværre har kommunen ikke ressourcer til opfølgning, så her må borgerne, lodsejerne tage ansvar.

 

I den bevarende lokalplan er der beskrevet hvilke retningslinier for fredskov og fredede træer.
Læs lokalplanen >>