Fredede Træer
Snekkersten Borgerforening har i længere tid haft fokus på de fredede træer på skrænten langs Strandvejen. På det offentlige borgermøde om en kommende bevarende lokalplan for Snekkersten var der stor bevågenhed omkring træerne på skrænten, men også manglende viden og tvivlrådighed omkring, hvad der kunne gøres. Nedenstående forsøger at råde lidt bod på det.

Udsigten
Udsigten på skrænten vedrører, som det entydigt kom til udtryk på mødet, den almene interesse i at bibeholde det grønne look, som kan iagttages både fra land og på vandet og som er et af de vigtige kendetegn ved lokaliteten. Den anden side af sagen vedrører den enkelte grundejers omgang med træerne, herunder hensynet til udsigtsforholdene fra beboelse og matrikel.

En række konkrete henvendelser til fredningsnævnet i løbet af 1990erne belyser disse forhold. I en sag fra 1999 hvor ejeren plæderer for at træerne ”tager meget af vores i forvejen begrænsede udsigt til Øresund” nægtes tilladelse til fældning af 2 bøgetræer, ”da træerne efter det foreliggende ikke er til fare for mennesker eller bygninger”. Andragendet findes her uforeneligt med fredningens formål. Tilladelse til fældning eller beskæring gives således typisk kun med henvisning til fare for mennesker og bygninger. I nogle tilfælde henstiller nævnet og skoven at der foretages genplantning.