"Solrig sommerdag ved Snekkersten, hvor flag går til tops". 1870 Christian F. Hetsch

Generalforsamling 25. april 2019
Program, guidet tur starter fra
Snekkersten Skole præcist kl. 18:00

15 års fødselsdags arrangement
Vi serverer en buffe med lidt drikkelse.
KL. ca. 20:00 kommer
Pia Holm Nielsen, direktør for Center By, land og Vand


>> Tilmelding nødvendigt grundet buffe – TAK >>

Program: Jan Horn Petersen vil guide os rundt i den nære lokalitet med tilkyttende historier. Vi vil være tilbage på Snekkersten Skole ved 19-tiden hvor generalforsamlingen starter.

Endelig dagsorden
1.   Valg af dirigent.
2.   Bestyrelsens Beretning.
3.   Regnskab og kontingent.
4.   Valg til bestyrelsen.
       På valg er: Jan Horn Petersen, Søren Hansen og Lars Borup Nielsen
5.   Valg af suppleanter.
6.   Valg af revisor.
7.   Valg af revisorsuppleant.­
8.   Behandling af indkomne forslag. (indsendes 14 dage før)                 
9.   Eventuelt.

Grundet buffe og den lille guide historiske tur må vi bede om tilmelding

Bestyrelsen, 31. marts  2019


Pia Holm Nielsen, er den nyansatte direktør for Center
for By, Land og Vand
kommer kl: 20:00 og vil fortælle / uddybe hvorledes godkendte lokalplaner fungerer, og administreres. Det glæder vi os meget til at høre om.

Kontingentbetaling

Desværre tager MobilPay ordningen læggere tid end forventet at implementere. Medlemmerne får besked når det er oppe at køre.

Husk kontingentbetaling kr. 100 pr. husstand
før generalforsamlingen via MobilePay
773972. Vi håber det er op at køre medio april.

HUSK at skrive navn
Ellers på konto:
Reg. 2255
Konto 34 861 483 21