Generalforsamling
19. april 2018
Snekkersten Skole kl. 19:00


Endelig dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab og kontingent.
 4. Valg til bestyrelsen.
  På valg er: Anders Wilsbech og Jørgen Bierrings
 5. Valg af suppleanter.
 6. Valg af revisor.
 7. Valg af revisorsuppleant.­
 8. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkome forsalg  
 9. Eventuelt.

  Bestyrelsen 5. april 2018

Husk kontingentbetaling kr. 100 pr. husstand
før generalforsamlingen på konto:

Reg. 2255
Konto 34 861 483 21